آلومینیوم| پروفیل| پروفیل آلومینیوم| مقاطع آلومینیوم| لوله آلومینیوم| اکستروژن آلومینیوم
09121110239

پروفیل های اختصاصی

پروفیل های اختصاصی

پروفیل های اختصاصی

این پروفیلها در صنایع مختلف بستگی به نیاز مشتری ، طرح و اندازه مهندسی است . این نوع پروفیل ها تنها برای صنایع خاص مورد استفاده می باشد.

دانلود کاتالوگ محصولات آرین آلومینیوم

کاتالوگ محصولات آرین آلومینیوم