آلومینیوم| پروفیل| پروفیل آلومینیوم| مقاطع آلومینیوم| لوله آلومینیوم| اکستروژن آلومینیوم
09121110239

هیتسینک

هیتسینک

هیتسینک

این گونه از پروفیل ها به علت شیارهایی که روی آن طراحی شده جهت خنک کردن قطعه های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.نمونه هایی از موارد استفاده این پروفیل ها چراغهای ال ای دی و قطعات الکتریکی می باشند.

هم چنین فنهای هیت سینکهای کامپیوتر از بارزترین آنها می باشد.

دانلود کاتالوگ محصولات آرین آلومینیوم

کاتالوگ محصولات آرین آلومینیوم