آلومینیوم| پروفیل| پروفیل آلومینیوم| مقاطع آلومینیوم| لوله آلومینیوم| اکستروژن آلومینیوم
09121110239

نمونه محصولات

جدیدترین نمونه محصولات تولیدی کارخانه

 

تولید پروفیل

پروفیل های تولید شده در طول ۳۶متر این پروفیل ها در برج های خنک کننده در صنعت پتروشیمی به کار میرود.

 

پروفیل برج خنک کننده

پروفیل های برج خنک کننده

پروفیل های برج خنک کننده برش خورده بسته بندی شده آماده برای سخت کاری(اجینگ هاردر)

 

شمش

شمش های ۹۹/۹ نرم خالص ۱۰۰پوندی موجودی کارخانه.

 

شمش خالص

شمش های خالص

این شمش ها خالص بوده و در آلیاژ کردن بیلت،تولید پروفیل های نرم به کار میرود.

دانلود کاتالوگ محصولات آرین آلومینیوم

کاتالوگ محصولات آرین آلومینیوم