آلومینیوم| پروفیل| پروفیل آلومینیوم| مقاطع آلومینیوم| لوله آلومینیوم| اکستروژن آلومینیوم
09121110239

سازه های صداگیری اتوبانی

صداگیر اتوبانی

سازه های صداگیر اتوبانی

این پروفیل ها جهت ساخت صداگیرها  در اتوبانهای شهری مورد استفاده قرار میگیرد.

دانلود کاتالوگ محصولات آرین آلومینیوم

کاتالوگ محصولات آرین آلومینیوم